Inne kontakty

Sponsoring

Twórcy zawartości, którzy chcą być sponsorowani przez Elgato. Prosimy wypełnić formularz dotyczący partnerstwa.

Prasa

Odpowiedzi na prośby o sponsoring i pytania dotyczące wsparcia NIE będą udzielane w tym miejscu.

Adres e-mail: publicrelations@corsair.com