269,96 US$
319,96 US$

Elevate Your Sound

Den legendariska mikrofonen för skapare med medföljande mikrofonarm av studioklass.

Detta paket innehåller: Wave:3, Wave Pop Filter, Wave Shock Mount, och Wave Mic Arm LP

Delsumma

$269.96
$319.96