Integritetspolicy

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Följande text berättar i detalj hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

 

1. Åtkomstdata och värdskap

Du kan besöka vår webbplats utan att överlämna någon personlig information. Vid varje besök av webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den efterfrågade filen, din IP-adress, datum och tid vid förfrågan, den överförda datavolymen och internetleverantör (åtkomstdata), samt dokumenterar förfrågan. Dessa åtkomstdata analyseras enkom i syfte att säkerställa driften hos webbplatsen och att förbättra vårt erbjudande. Detta överensstämmer med artikel 6 (1) 1 f Dataskyddsförordningen som skyddar vårt rättmätiga intresse i korrekt presentation av vårt erbjudande, som har företräde i intressebalanseringen. Alla åtkomstdata raderas inom sju dagar efter ditt besök på webbplatsen.

Värdtjänster från tredje part

Uppgifter behandlas även av tredje part som tillhandahåller värdtjänster och webbplatspresentation åt oss. Denna leverantör behandlar på sina servrar alla data som samlas in på sätten som anges nedan när du besöker webbplatsen eller fyller i formulär tillgängliga för detta ändamål i vår nätbutik. Uppgifter behandlas på andra servrar endast i den omfattning som beskrivs här.
Denna tjänsteleverantör är baserad i USA och är godkänd under EU-US Privacy Shield. Det aktuella godkännandet kan granskas här. Enligt denna överenskommelse mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare godkänt organisationer under Privacy Shield om de uppfyller en godtagbar nivå av dataskydd.

 

2. Datainsamling och användning vid uppfyllande av kontrakt

Vi samlar in personuppgifter som du ger till oss närhelst du gör en beställning eller kontaktar oss (till exempel via ett kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält markeras som sådana eftersom vi behöver dessa data för att kunna uppfylla kontrakt eller behandla en förfrågan om kontakt, och du inte på annat sätt kan göra beställningen eller skicka kontaktförfrågan. Varje inmatningsformulär visar vilka uppgifter som samlas in. Vi använder de uppgifter som du anger till att uppfylla kontraktet och att behandla dina frågor i enlighet med artikel 6 (1) 1 b Dataskyddsförordningen. Efter uppfyllande av kontraktet kommer ytterligare behandling av dina uppgifter att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas efter en lagringsperiod som anges enligt applicerbar lag, såvida du inte själv godkänner ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi själva förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter i den omfattning och det syfte som tillåts av lag, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.

 

3. Överföring av uppgifter

Vi överlämnar dina uppgifter till fraktbolaget i den omfattning som krävs för leverans av de beställda produkterna i enlighet med artikel 6 (1) 1 b Dataskyddsförordningen. Beroende på vilken betaltjänst som du valde under beställningsprocessen överlämnar vi de insamlade betalningsdetaljerna för behandling av beställningen till den bank som genomför betalningen och, i förekommande fall, till leverantör av finanstjänster som kontrakterats av oss eller den valda betaltjänsten. Vissa av dessa uppgifter samlas in av den valda leverantören av finanstjänster, om du öppnar ett konto hos dem. I sådant fall måste du registrera dig hos leverantören av finanstjänster med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta fall är meddelandet om personuppgifter från den aktuella leverantören av finanstjänster tillämpligt.

Vi använder tjänsterna hos en betalningsleverantör, som har sin verksamhet registrerad utanför EU. Personliga uppgifter lämnas till detta företag endast i den utsträckning som krävs för att genomföra kontraktet.

Spridning av uppgifter till ett fraktbolag
Om du, under eller efter att du gjort beställningen, ger oss tillstånd till detta, överlämnar vi din e-postadress och telefonnummer till det valda fraktbolaget baserat på detta godkännande i enlighet med artikel 6 (1) 1 a Dataskyddsförordningen, så att fraktbolaget kan kontakta dig om utförandet av leveransen eller överenskommelse kring detaljer av leveransen. Du kan när som helst återkalla detta godkännande genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller genom att direkt kontakta fraktbolaget på kontaktadressen som anges nedan. Efter att du återkallat ditt tillstånd kommer vi att radera de data som överlämnats för detta syfte, såvida du inte uttryckligen tillåter vidare användning av dina data eller vi förbehåller oss rätten att fortsättningsvis använda dina personuppgifter i det syfte och den omfattning som tillåts av lag, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.

Reinsch Fulfillment GmbH, Am Donauhafen,  4 94315 Straubing, Tyskland

 

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att regelbundet att skicka dig vårt e-postnyhetsbrev i enlighet med ditt godkännande enligt artikel 6 (1) 1 a Dataskyddsförordningen, och använder de uppgifter som krävs eller som överlämnats av dig separat för detta ändamål.

Du kan när som helst sluta att prenumerera på nyhetsbrevet. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda avsedd länk i nyhetsbrevet. Vid avprenumeration kommer vi att radera din e-postadress, såvida du inte uttryckligen tillåter vidare användning av dina data eller vi förbehåller oss rätten att fortsättningsvis använda dina personuppgifter i det syfte och den omfattning som tillåts av lag, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.
Detta nyhetsbrev skickas av vår tjänsteleverantör Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) som behandlar uppgifter för vår räkning och till vilka vi överlämnar din e-postadress.

Denna tjänsteleverantör är baserad i USA och är godkänd under EU-US Privacy Shield. Det aktuella godkännandet kan granskas här. Enligt denna överenskommelse mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare godkänt organisationer under Privacy Shield om de uppfyller en godtagbar nivå av dataskydd.

 

5. Kakor och webbanalys

I syfte att förbättra användbarheten av webbplatsen och tillåta att du använder dess funktioner för att visa lämpliga produkter eller genomföra marknadsanalys använder vissa sidor på webbplatsen så kallade kakor. Detta skyddar vårt rättmätiga intresse i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 (1) 1 f Dataskyddsförordningen som har företräde i intressebalanseringen. En kaka är en liten textfil som automatiskt sparas på din enhet. Vissa kakor som vi använder raderas när webbläsarsessionen avslutas, det vill säga när du stänger webbläsaren (så kallade sessionskakor). Andra kakor lagras på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (varaktiga kakor). Kontrollera hur länge en kaka lagras i översiktsfunktionen i inställningarna för kakor i webbläsaren. Du kan ställa in att webbläsaren informerar dig varje gång en sida använder kakor och bestämma från fall till fall om kakorna ska godkännas eller förkastas på en viss webbplats eller generellt. Varje webbläsare har sin policy för hantering av inställningar av kakor. Webbläsarens policy beskrivs under Hjälp-menyn i varje webbläsare, och förklarar hur du kan ändra inställningarna för kakor. Läs mer om att ändra inställningarna i din webbläsare i länkarna nedan:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647/
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

Märk att om kakor stängs av kan det påverkar din möjlighet att använda vissa funktioner på webbplatsen.
 

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

I syfte att genomföra webbplatsanalys använder webbplatsen Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta skyddar vårt rättmätiga intresse i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 (1) 1 f Dataskyddsförordningen som har företräde i intressebalanseringen. Google (Universal) Analytics använder metoder, till exempel kakor, som tillåter analys av din användning av webbplatsen. Information som samlas in om din användning av webbplatsen via kakor blir som regel överförda till och lagrade på en av Googles servrar i USA. På samma gång, om IP-anonymisering är aktiverad på webbplatsen, kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller andra undertecknare av överenskommelsen för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i utomordentliga fall kommer den fullständiga UP-adressen att skickas till en av Googles servrar i USA och förkortad där. Normalt associerar inte den anonymiserade IP-adressen, överförd från din webbläsare via Google Analytics, med några andra uppgifter som lagras av Google. Google LLC är baserad i USA och är godkänd under EU-US Privacy Shield. Det aktuella certifikatet finns att läsa här. Enligt denna överenskommelse mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare godkänt organisationer under Privacy Shield om de uppfyller en godtagbar nivå av dataskydd.

 

Du kan hindra att uppgifter som skapas av kakor och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) från att noteras och behandlas av Google genom att hämta och installera webbläsarinsticksfilen som är tillgänglig via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Som ett alternativ till denna webbläsarinsticksfil kan du klicka på denna länk och hindra framtida insamling av uppgifter av Google Analytics på denna webbplats. Som en del av denna process kommer en kaka om avböjande att lagras på din enhet. Om du tar bort denna kaka måste du följa länken igen. 

 

6. Insticksfiler för sociala media

YouTube videoinsticksfiler

Vi har bäddat in innehåll från tredje part på webbplatsen. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC ("Leverantör"). YouTube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi har aktiverat läget förbättrad integritet för de YouTube-filmer som är inbäddade på webbplatsen. Detta innebär att YouTube inte samlar in eller lagrar information om besökare, såvida de inte spelar upp videon. Att bädda in videon skyddar vårt rättmätiga intresse i en optimerad marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) 1 f Dataskyddsförordningen som har företräde i intressebalanseringen. Läs mer om syftet och omfattningen av insamlingen, ytterligare behandling och användning av data av leverantören, samt mer om dina rättigheter och hur du kan anpassa din webbläsare att bättre skydda din integritet, se Googles policies för integritetsskydd.

 

7. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka uppgifter som lagras om dig, och i förekommande fall, att rätta, begränsa behandlingen, tillåta överföringen av eller att radera dessa data. Om du har frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder personuppgifter, har frågor om, vill rätta, spärra eller radera personuppgifter, dra tillbaka eventuella godkännanden som du gjort eller neka någon särskild användning av data, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna som anges i detta meddelande. Du kan även skicka en anmälan till den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 

Rätt att neka

Om vi behandlar personuppgifter enligt ovan i syfte att skydda våra rättmätiga intressen som har företräde i intressebalanseringen kan du neka sådan databehandling med effekt i framtiden. Om dina data behandlas i direkt marknadsföringssyfte kan du när som helst utnyttja denna rätt, som beskrivs ovan. Om dina data behandlas för några andra ändamål har du rätt att neka endast utifrån din specifika situation. Efter att du har nyttjat din rätt att neka kommer vi inte längre att behandla dina personliga uppgifter för sådana ändamål, såvida vi inte kan påvisa övertygande legitim grund för behandlingen som har företräde över dina intressen, rättigheter eller friheter, eller för att förbereda, genomföra eller som försvar i rättslig prövning. Detta är inte tillämpligt för behandlingen av personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. I sådana falla kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

 

Du kan utnyttja dina rättigheter här: Google Security Settings

8. Programvara

Vi använder API:er som säkerställer och tillhandahåller bästa möjliga integration mellan olika plattformar. Läs mer nedan:
YouTube Terms of Services
Google security
Facebook Data Policy
Twitter Privacy Policy 
Sentry
Snapchat
Google Privacy Policy

9. EpocCam iOS-app

EpocCams iOS-program samlar inte in, delar eller lagrar några användardata, inklusive data från Apples API:er som ARKit, TrueDepth eller AVCapture. Den insamlade videon skickas endast till det mottagande Mac-/Windows-målet under användarens kontroll. Vissa Snap-linser beräknar information om ansiktets placering i syfte att förbättra videon från kameran. Denna information bearbetas endast lokalt i den mobila enheten, och kastas omedelbart efter att videon har förbättrats. Den samlas inte in, delas eller används för att identifiera någon användare.