Cam Link Pro

Produkcja z użyciem wielu kamer

Cam Link Pro: zaawansowany mikser wideo do obsługi produkcji z wieloma kamerami, który umożliwia transmitowanie lub nagrywanie czterech sygnałów HDMI z nadzwyczajną łatwością i elastycznością.