Integritetspolicy

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Följande text berättar i detalj hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. *CORSAIR köpte Elgato 2018. Därför används CORSAIRs integritetspolicy.

Corsair respekterar dina integritetsrättigheter. Detta integritetsmeddelande förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information om dig och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter. Detta integritetsmeddelande gäller endast personlig information som vi samlar in via vår webbplats på www.elgato.com ("Webbplatsen") och/eller genom kampanjprogram.

Om du har några frågor eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna som finns längst ner i detta Integritetsmeddelande.


VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR CORSAIR IN, OCH VARFÖR?

Den personliga information som vi kan samla in om dig faller i stort sett under följande kategorier:Information som du frivilligt tillhandahåller

Vissa delar av vår Webbplats kan be dig att lämna personlig information frivilligt: Till exempel kan vi be dig att uppge dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, för att prenumerera på marknadsföringskommunikation från oss och/eller för att skicka förfrågningar till oss. Den personliga information som du ombeds tillhandahålla, och skälen till varför du ombeds att tillhandahålla den, kommer att tydliggöras för dig när vi ber dig att ange dina personuppgifter.

När du handlar i vår webbutik samlar vi in följande personuppgifter från dig för att kunna genomföra transaktionen ("Köpdata"):

a) Namn

b) E-post

c) Företagsnamn (om angivet)

d) Adress

e) Stad, län och postnummer

f) Land

g) Telefonnummer

h) Detaljer om köp

i) Kreditkortsinformation


Vi behåller dina inköpsuppgifter tills garantiperioden för den köpta produkten löper ut. Vi behåller inte dina kreditkortsuppgifter efter att betalningen har slutförts.Information som vi automatiskt samlar in

När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information från din enhet. I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personlig information enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Den information som vi samlar in automatiskt kan särskilt omfatta information som din IP-adress, enhetstyp, unika identifikationsnummer för enheten, webbläsartyp, bred geografisk plats (t.ex. land- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som du har besökt och vilka länkar du har klickat på.

Att samla in denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras ytterligare under rubriken "Cookies och liknande spårningsteknik" nedan.Information som vi får från tredjepartskällor

Ibland kan vi få personlig information om dig från tredjepartskällor (inklusive Sidekick for Business), men endast där vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat lagligt sätt är tillåtna eller skyldiga att lämna ut din personliga information till oss.

De typer av information som vi samlar in från tredje parter inkluderar namn, e-postadresser, postadresser och IP-adresser och vi använder den information vi får från dessa tredje parter för att skicka inbjudningar till Corsair evenemang, nyhetsbrev med marknadsföringsuppdateringar, pressmeddelanden, kampanjerbjudanden, enkätförfrågningar, lotterivinster och lokalisering av våra webbsidor för att anpassa dem till önskemålen och för att mildra attacker mot Förnekande av Tjänst.

I allmänhet kommer vi att använda den personliga information som vi samlar in från dig endast för de syften som beskrivs i detta Integritetsmeddelande eller för ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan dock även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de syften vi har berättat om (såsom arkiveringsändamål i allmänhetens intresse) och där detta är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar.


VEM DELAR CORSAIR MIN PERSONLIGA INFORMATION MED?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
  • till våra koncernföretag, tredje parts tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leveransen av, tillhandahålla funktionalitet på eller hjälpa till att förbättra säkerheten för vår webbplats och produktbeställning), eller som på annat sätt behandlar personlig information för ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som meddelas när vi samlar in din personliga information.
  • till något behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsmyndighet, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att avslöjande är nödvändigt (i) som en fråga om tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen;
  • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med alla föreslagna köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att den endast måste använda dina personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande;
  • till någon annan person med ditt samtycke till utlämnandet.

     


RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION (ENDAST BESÖKARE FRÅN EES)

Om du är en besökare från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan att bero på den berörda personliga informationen och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den.

Vi kommer dock normalt att samla in personuppgifter från dig endast där vi har ditt samtycke till det, där vi behöver personuppgifterna för att utföra ett avtal med dig eller där behandlingen ligger i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen. eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en juridisk skyldighet att samla in personlig information från dig eller på annat sätt behöva den personliga informationen för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.

Om vi ber dig tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett lagstadgat krav eller för att utföra en kontakt med dig kommer vi att klargöra detta vid den aktuella tidpunkten och informera dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

På liknande sätt, om vi samlar in och använder din personliga information i beroende av våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), kommer vi att klargöra för dig vid den relevanta tidpunkten vilka dessa legitima intressen är.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under "Hur kontaktar du oss".


COOKIES OCH LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIK

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (samlingsnamn "cookies") för att samla in och använda personlig information om dig, inklusive för att visa intressebaserad reklam. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera cookies, se vårt Cookiemeddelande under Cookies-inställningar

Kontrollera hur länge en cookie lagras i översiktsfunktionen i inställningarna för cookies i webbläsaren. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när en sida använder cookies och du kan bestämma från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa cookies på en viss webbplats eller generellt. Varje webbläsare har en annan policy för hantering av cookie inställningar. Webbläsarens policy beskrivs under Hjälp-menyn i varje webbläsare, och förklarar hur du kan ändra inställningarna för cookies. Läs mer om att ändra inställningarna i din webbläsare i länkarna nedan:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647/

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Observera att om du inaktiverar cookies kan det begränsa din tillgång till vissa funktioner på vår webbplats.


E-POST NYHETSBREV

E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet. 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel. 6 (1) 1 a Dataskyddsförordningen, och använder de uppgifter som krävs eller som överlämnats av dig separat för detta ändamål.

Du kan när som helst sluta att prenumerera på nyhetsbrevet. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till data.controller@corsair.com eller använda länken för avregistrering i nyhetsbrevet. Vid avregistrering raderar vi din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.

Leverantören av e-postnyhetsbrev är:

Braze

New York City (Huvudkontor)

330 W 34th St 18:e våningen

New York, NY 10001

Mer information om Brazes integritetspolicy finns här: https://www.braze.com/company/legal/privacy


YOUTUBE VIDEO PLUGINS

Vi har bäddat in innehåll från tredje part på webbplatsen. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC ("Leverantör"). YouTube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). När det gäller YouTube videor som är inbäddade på vår webbplats har vi aktiverat det förbättrade integritetsläget. Detta innebär att YouTube inte samlar in eller lagrar information om besökare, såvida de inte spelar upp videon. Att bädda in videon skyddar vårt rättmätiga intresse i en optimerad marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) 1 lit f GDPR som väger tyngre vid intresseavvägningen Om du vill veta mer om syftet med och omfattningen av leverantörens insamling, vidare behandling och användning av uppgifterna, och om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan anpassa din webbläsare för att bättre skydda din integritet, se Googles dataskyddspolicy.


PROGRAMVARA

Vi använder API:er som säkerställer och tillhandahåller bästa möjliga integration mellan olika plattformar. För mer information, se:
YouTube Användarvillkor
Google säkerhet
Facebook Datapolicy
Twitter Integritetspolicy 
Sentry
Snapchat
Google Integritetspolicy


EPOCCAM IOS APPLIKATION

EpocCam iOS applikationer samlar inte in, delar eller lagrar någon data som hämtas från följande Apple APIs: ARKit, TrueDepth eller AVCapture. Den insamlade videon skickas endast till det mottagande Mac-/Windows-målet under användarens kontroll. Vissa Snap-linser beräknar information om ansiktets position för att komplettera kamerans video. Denna information bearbetas endast lokalt i den mobila enheten, och kastas omedelbart efter att videon har förbättrats. Den samlas inte in, delas eller används för att identifiera någon användare.

 

HUR SKYDDAR CORSAIR MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter om dig som vi samlar in och behandlar. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter. Vi använder branschens bästa säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter, inklusive kryptering i vissa fall. Vi samarbetar med beprövade teknikmoln partners som har bevisade säkerhetsåtgärder på plats för att säkerställa att data skyddas.


INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land (och i vissa fall kanske inte är lika skyddande).

Våra servrar på webbplatsen finns i USA, och våra koncernbolag och tredjepartsleverantörer och partners är verksamma över hela världen. Detta innebär att när vi samlar in din personliga information kan vi behandla den i något av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att din personliga information förblir skyddad i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dessa inkluderar implementering av bindande företagsregler / Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföringar av personlig information mellan våra koncernföretag, som kräver att alla koncernföretag skyddar personlig information som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

Våra bindande företagsregler/standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredje parts tjänsteleverantörer och partners.


DATABEVARING

Vi behåller personlig information som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst som du har begärt eller för att följa tillämpliga juridiska, skattemässiga eller redovisningskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.


DINA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD

Du har följande dataskyddsrättigheter:

Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av din personliga information kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur du kontaktar oss" nedan.

Dessutom, om du är bosatt i Europeiska unionen, kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av din personliga information eller begära portabilitet av din personliga information. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss genom kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur kontaktar du oss" nedan.

Du har rätt att välja bort marknadskommunikation som vi skickar dig när som helst. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller "avregistrera" i de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (såsom postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur man kontaktar oss" nedan.

På samma sätt, om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns tillgängliga här.)

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.


KONSUMENTENS SEKRETESSLAG I KALIFORNIEN

Klicka här för att läsa ytterligare upplysningar som krävs enligt Konsumentens sekretesslag i Kalifornien.


UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan uppdatera detta Integritetsmeddelande då och då som svar på ändrad juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar vårt Integritetsmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av integritetsmeddelandet om och där detta krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när detta Integritetsmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera datumet "senast uppdaterad" som visas högst upp i detta Integritetsmeddelande.


HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor eller funderingar kring vår användning av din personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av följande uppgifter: data.controller@corsair.com

Den personuppgiftsansvarige för din personliga information är Corsair Components, Inc. som är registrerat inom delstaten Delaware.