Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniższy tekst informuje szczegółowo o tym, jak obchodzimy się z danymi użytkownika i jak je chronimy.

 

1. Dane dotyczące dostępu i hosting

Naszą witrynę można odwiedzać bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdej wizycie w witrynie serwer internetowy zapisuje automatycznie tylko tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje żądanie. Te dane dotyczące dostępu są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania witryny i ulepszania naszej oferty. Zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f ustawy RODO (GDPR) służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w celu właściwego przedstawienia naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Wszystkie dane dotyczące dostępu są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty użytkownika w naszej witrynie.

Usługi hostingowe innej firmy

Dane są również przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę, którego zaangażowaliśmy do świadczenia usług hostingowych i wyświetlania witryny w naszym imieniu. Dostawca ten przetwarza na swoich serwerach wszystkie dane, które są gromadzone w sposób określony poniżej, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub wypełnia formularze udostępnione w tym celu w naszym sklepie internetowym. Dane są przetwarzane na innych serwerach tylko w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie.
Ten dostawca usług ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Bieżący certyfikat można wyszukać tutaj. Na podstawie tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia uznała podmioty certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

 

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik ujawnia nam przy okazji składania zamówienia lub kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dane te są nam bezwzględnie potrzebne do wykonania umowy lub przetworzenia prośby użytkownika o kontakt, a użytkownik nie mógłby zrealizować zamówienia lub wysłać prośby o kontakt. W każdym formularzu wyraźnie przedstawiono, jakie dane są gromadzone. Udostępnione nam dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i obsługi zapytań użytkownika zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. b ustawy RODO (GDPR). Po zakończeniu umowy dalsze przetwarzanie danych użytkownika zostanie ograniczone, a dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania, który wynika z odpowiednich przepisów ustawowych, o ile użytkownik nie wyrazi wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub jeśli nie zastrzeżemy sobie prawa do dalszego wykorzystywania danych użytkownika w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym powiadomieniu.

 

3. Przekazywanie danych

Dane użytkownika udostępniamy firmie spedycyjnej w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. b ustawy RODO (GDPR). W zależności od dostawcy usług płatniczych, którego użytkownik wybrał podczas procesu składania zamówienia, ujawniamy dane dotyczące płatności zebrane w celu realizacji zamówienia bankowi zleconemu do obsługi płatności oraz, w zależności od przypadku, dostawcy usług płatniczych zleconemu przez nas lub wybranemu serwisowi płatniczemu. Niektóre z tych danych są gromadzone przez samych wybranych dostawców usług płatniczych, jeśli użytkownik założy u nich konto. W takim przypadku podczas procesu zamawiania użytkownik musi zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępu. W tym zakresie obowiązuje powiadomienie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych, który ma swoją siedzibę poza UE. Dane osobowe są udostępniane tej firmie tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Ujawnienie danych dostawcy usług spedycyjnych
Jeśli w momencie składania zamówienia lub po jego złożeniu użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, na podstawie tej zgody ujawnimy adres e-mail i numer telefonu użytkownika wybranemu dostawcy usług spedycyjnych zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. a ustawy RODO (GDPR), aby umożliwić dostawcy usług spedycyjnych skontaktowanie się z użytkownikiem w celu poinformowania o dostawie lub uzgodnienia szczegółów dostawy. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na przedstawiony poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio powiadamiając dostawcę usług wysyłkowych pod adresem kontaktowym podanym poniżej. Po odwołaniu zgody przez użytkownika usuniemy ujawnione w tym celu dane, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub jeśli zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkownika w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym powiadomieniu.

Reinsch Fulfillment GmbH , Am Donauhafen,  4 94315 Straubing, Niemcy

 

4. Biuletyn e-mail

Reklama e-mail w przypadku subskrypcji biuletynu

Jeśli użytkownik zasubskrybuje nasz biuletyn, będziemy regularnie wysyłać użytkownikowi nasz biuletyn e-mail na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. a ustawy RODO (GDPR), wykorzystując w tym celu dane wymagane lub ujawnione oddzielnie przez użytkownika do tego celu.

W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu użytkownik może wysłać wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub skorzystać z łącza rezygnacji w biuletynie. Po anulowaniu subskrypcji usuniemy adres e-mail użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub jeśli zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkownika w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym powiadomieniu.
Biuletyn jest wysyłany przez naszego usługodawcę: Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA), który przetwarza dane w naszym imieniu i któremu ujawniamy adres e-mail użytkownika.

Ten dostawca usług ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Bieżący certyfikat można wyszukać tutaj. Na podstawie tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia uznała podmioty certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

 

5. Pliki cookie i analiza internetowa

Aby poprawić komfort użytkowania naszej witryny i umożliwić użytkownikowi korzystanie z jej określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub przeprowadzenia badań rynkowych, niektóre strony tej witryny wykorzystują tzw. pliki cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w celu optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f ustawy RODO (GDPR), które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest automatycznie zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (są to tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas ponownych odwiedzin (trwałe pliki cookie). Aby sprawdzić okres przechowywania plików cookie, można skorzystać z funkcji przeglądu w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby informowała użytkownika za każdym razem, gdy strona używa plików cookie, co pozwoli zdecydować w każdym przypadku, czy użytkownik chce zaakceptować lub odrzucić pliki cookie w danej witrynie albo ogólnie. Każda przeglądarka ma inne zasady zarządzania ustawieniami plików cookie. Zasady przeglądarki są opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki i wyjaśniają, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia w swojej przeglądarce, należy zapoznaj się z poniższymi łączami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647/
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej witryny.
 

Użycie usługi Google (Universal) Analytics do analizy internetowej

Do celów analizy internetowej ta witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez firmę Google LLC (www.google.com). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w celu optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f ustawy RODO (GDPR), które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Usługa Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, takie jak pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje zbierane automatycznie przez pliki cookie na temat korzystania pz witryny przez użytkownika są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednocześnie, ponieważ w tej witrynie włączona jest anonimizacja adresów IP, adres IP zostanie skrócony przed przekazaniem go w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Zasadniczo Google nie łączy anonimowego adresu IP, przekazanego z przeglądarki użytkownika przez usługę Google Analytics, z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. Na podstawie tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia uznała podmioty certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

 

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Alternatywą dla tej wtyczki do przeglądarki może być kliknięcie tego łącza, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez usługę Google Analytics w tej witrynie. W ramach tego procesu na urządzeniu końcowym użytkownika zostanie zapisany plik cookie dotyczący rezygnacji. Po wyczyszczeniu plików cookie przez użytkownika będzie konieczne ponowne kliknięcie tego łącza. 

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Wtyczki wideo YouTube

W naszej witrynie umieściliśmy zawartość z innych stron. Ta zawartość jest udostępniana przez firmę Google LLC („Dostawca"). Serwis YouTube jest obsługiwany przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). W odniesieniu do filmów z YouTube, które są osadzone w naszej witrynie, włączyliśmy tryb zwiększonej ochrony prywatności. Oznacza to, że YouTube nie zbiera ani nie przechowuje informacji o odwiedzających, dopóki nie odtworzą oni filmu. Osadzenie filmu wideo służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w celu optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f ustawy RODO (GDPR), które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę, a także aby dowiedzieć się o swoich prawach w tym zakresie i jak można dostosować swoją przeglądarkę, aby lepiej chronić swoją prywatność, należy zapoznać się z polityką prywatności danych Google.

 

7. Możliwości kontaktu i prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych dotyczących jego osoby oraz, w zależności od przypadku, do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, umożliwienia przenoszenia lub usunięcia tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika bądź jeśli użytkownik chce wysłać zapytanie, skorygować, zablokować lub usunąć swoje dane, wycofać udzieloną zgodę lub zrezygnować z określonego sposobu wykorzystywania danych, użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w informacjach o naszej witrynie. Użytkownik może również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Prawo sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli dane użytkownika są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli dane użytkownika są przetwarzane w innych celach, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wyłącznie z przyczyn związanych z określoną sytuacją użytkownika. Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika do takich celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika do takich celów.

 

Ze swoich praw można skorzystać tutaj: Ustawienia zabezpieczeń Google

8. Oprogramowanie

Używamy interfejsów API, aby zapewnić i dostarczyć najlepsze możliwe integracje z różnymi platformami. Więcej informacji można znaleźć tutaj:
YouTube Terms of Services
Google security
Facebook Data Policy
Twitter Privacy Policy 
Sentry
Snapchat
Google Privacy Policy

9. Aplikacja EpocCam do systemu iOS

Aplikacje EpocCam do systemu iOS nie gromadzą, nie udostępniają ani nie przechowują żadnych danych użytkownika, łącznie z danymi pobranymi z API firmy Apple, takich jak ARKit, TrueDepth lub AVCapture. Przechwycony obraz jest przekazywany wyłącznie do miejsca docelowego Mac/Windows pod kontrolą użytkownika. Niektóre soczewki Snapchata obliczają informacje o pozycji twarzy w celu rozszerzenia obrazu z kamery. Te informacje są przetwarzane tylko lokalnie na urządzeniu mobilnym i usuwane natychmiast po rozszerzeniu obrazu. Nie są one gromadzone, udostępniane ani wykorzystywane w celu identyfikacji jakiegokolwiek użytkownika.