Videoinsamling

Digitalisera video från en videobandspelare, videokamera eller andra analoga videokällor.

Överför video till Mac eller PC från en videobandspelare, digitalbox, videokamera eller alla andra analoga videoenheter, som en H.264-fil av hög kvalitet. Elgato Video Captures lättanvända programvara guidar dig genom varje steg, från att ansluta en analog videoenhet till att samla in video och att välja hur du vill se och dela den.

Digitalisera video från en videobandspelare, videokamera eller andra analoga videokällor.

För uppspelning på Mac, PC eller iPad

Överför video till Mac eller PC från en videobandspelare, digitalbox, videokamera eller alla andra analoga videoenheter, som en H.264-fil av hög kvalitet. Elgato Video Captures lättanvända programvara guidar dig genom varje steg, från att ansluta en analog videoenhet till att samla in video och att välja hur du vill se och dela den.Det finns inget enklare sätt att digitalisera hemmavideo för uppspelning på dator, synka till iPad eller iPhone, redigering i iMovie eller Windows Live Movie Maker, eller för att skicka till YouTube.Elgato Video Capture kommer med programvaran Elgato Video Capture för Mac och Windows.

Lägg familjeminnena i datorn

Tiden för VHS-band är snart slut, och efter tre årtionden finns det gott om videoinnehåll att överföra till moderna uppspelningsenheter. Dessutom har all video som är lagrad på magnetband (som VHS, Video8 och Hi8) en begränsad livslängd och försämras över tid. Elgato Video Capture gör det enkelt att bringa dessa värdefulla minnen till iTunes eller biblioteket i Windows Media Player.

Varje steg har gjorts enkelt

Elgato Video Capture är mycket lättanvänt. Assistenten i programvaran guidar dig genom varje steg, från att ansluta en analog videoenhet till att samla in video och att välja hur du vill se och dela den. Programvaran har ett enkelt verktyg som kan putsa start och slut på insamlad video. Med ett enda klick kan du lägga till videon till iTunes eller biblioteket i Windows Media Player; du kan också spela upp videon från datorn eller synka den med iPad eller iPhone; du kan skicka videon direkt till YouTube; och du kan omedelbart redigera den i iMovie eller Windows Live Movie Maker.

Video till datorn

från en digital videospelare, DVD-spelare eller digitalbox

Kanske fick du en DVD från en familjehändelse eller återsamling, och du vill dela den på din webbplats eller på YouTube. Eller så har du sparat några filmer och TV-avsnitt i digitalvideospelaren och vill kunna se dem på iPad. Elgato Video Capture kan ansluta och samla in video till en Mac eller PC från alla enheter som har kan skicka ut kompositvideo ”RCA” eller S-Video. En SCART-adapter följer också med.
Video till datorn