Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniższy tekst informuje szczegółowo o tym, jak obchodzimy się z danymi użytkownika i jak je chronimy. * W 2018 roku firma CORSAIR przejęła Elgato. Z tego powodu używana jest Polityka prywatności firmy CORSAIR.

Corsair szanuje prawo użytkowników do prywatności. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, kim jesteśmy, jak zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkowników oraz w jaki sposób użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw do ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszej witryny internetowej pod adresem www.elgato.com („Witryny") i/lub programów promocyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z nami zgodnie z informacjami kontaktowymi podanymi na dole niniejszej Informacji o ochronie prywatności.


JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI CORSAIR I DLACZEGO?

Dane osobowe, które możemy gromadzić na temat użytkowników, dzielą się zasadniczo na następujące kategorie:Informacje przekazywane dobrowolnie

W niektórych częściach naszej Witryny możemy prosić o podanie danych osobowych dobrowolnie. Możemy na przykład poprosić o podanie danych kontaktowych w celu założenia u nas konta, subskrypcji przekazywanych przez nas informacji marketingowych lub przesłania nam zapytań. Prosząc o podanie danych osobowych, wyjaśniamy, o jakie dane prosimy i dlaczego.

Kiedy użytkownik robi zakupy w naszym sklepie internetowym, zbieramy od niego następujące dane osobowe w celu realizacji transakcji („Dane zakupu"):

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) nazwę firmy (w odpowiednich przypadkach);

d) adres;

e) miejscowość, województwo i kod pocztowy;

f) kraj;

g) numer telefonu;

h) szczegółowe informacje o zakupie;

i) informacje o karcie kredytowej.


Dane zakupu przechowujemy do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji na zakupiony produkt. Nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej po dokonaniu płatności.Informacje zbierane automatycznie

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, możemy automatycznie zbierać pewne informacje z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje zbierane przez nas automatycznie mogą w szczególności obejmować adres IP, typ urządzenia, unikatowe numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólne położenie geograficzne (np. kraj lub lokalizacja na poziomie miasta) oraz inne informacje techniczne. Możemy również zbierać informacje na temat interakcji urządzenia użytkownika z naszą witryną internetową, w tym otwieranych stron i klikniętych linków.

Dzięki tym informacjom możemy lepiej rozumieć odwiedzających naszą witrynę internetową oraz orientować się, skąd pochodzą i jakie materiały w naszej witrynie internetowej są dla nich interesujące. Informacje te wykorzystujemy do celów wewnętrznej analizy oraz w celu poprawy jakości i dostosowania naszej Witryny do oczekiwań odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technik monitorowania, jak wyjaśniono poniżej w sekcji „Pliki cookie i podobne techniki monitorowania".Informacje uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych

Od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika ze źródeł zewnętrznych (w tym Sidekick for Business), ale tylko po sprawdzeniu, czy te osoby trzecie albo uzyskały na to zgodę użytkownika, albo mają prawo lub obowiązek prawny do ujawnienia nam tych danych.

Rodzaje informacji, które zbieramy od osób trzecich, obejmują imiona i nazwiska oraz adresy e-mail, pocztowe i IP. Informacje, które otrzymujemy od tych osób trzecich, wykorzystujemy do wysyłania zaproszeń na wydarzenia Corsair, biuletynów z aktualnościami marketingowymi, komunikatów prasowych, ofert promocyjnych, próśb o udział w ankietach i nagród w loteriach, a także do lokalizowania naszych stron internetowych w celu dostosowania się do preferencji użytkownika i minimalizacji ataków typu Denial of Service.

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe zbierane od użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub do celów, które wyjaśniamy w momencie zbierania danych osobowych. Możemy jednak również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów, które nie są niezgodne z ujawnionymi mu celami (np. archiwizacja w interesie publicznym), jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.


KOMU CORSAIR UDOSTĘPNIA MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać następującym kategoriom odbiorców:
  • naszym spółkom z grupy kapitałowej, usługodawcom i partnerom zewnętrznym, którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wspierania wyświetlania, działania lub zabezpieczania naszej Witryny oraz realizacji zamówień na produkty) bądź w inny sposób przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub przedstawionych użytkownikowi podczas zbierania danych;
  • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, urzędom, sądom lub innym osobom trzecim, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) ze względu na obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, (ii) w celu wykonania, potwierdzenia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby;
  • potencjalnemu nabywcy (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w związku z proponowanym nabyciem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystywania danych osobowych użytkowników wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
  • każdej innej osobie za zgodą użytkownika.

     


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (TYLKO DLA ODWIEDZAJĄCYCH WITRYNĘ Z KRAJÓW EOG)

Jeśli użytkownik odwiedza Witrynę z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania opisanych powyżej danych osobowych zależy od samych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Zazwyczaj jednak dane osobowe gromadzimy od użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili na to zgodę, gdy dane osobowe są nam potrzebne do wykonania umowy z użytkownikami lub gdy ich przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, a nie jest on podrzędny w stosunku do interesów użytkowników związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych od użytkownika lub potrzebować ich w inny sposób w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika bądź innych osób.

Jeżeli poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub nawiązania z nim kontaktu, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (jak również o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych osobowych).

Podobnie też, jeżeli będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), wyjaśnimy w odpowiednim czasie, na czym polegają te uzasadnione interesy.

Jeżeli użytkownik ma pytania lub potrzebuje dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować".


PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNIKI MONITOROWANIA

Plików cookie i podobnych technik monitorowania (zwanych łącznie „Plikami cookie") używamy do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w tym na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach. Więcej informacji o rodzajach używanych przez nas Plików cookie, przyczynach ich używania oraz sposobach kontrolowania Plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie w sekcji Ustawienia plików cookie.

Aby sprawdzić okres przechowywania plików cookie, można skorzystać z funkcji przeglądu w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby informowała użytkownika za każdym razem, gdy strona używa plików cookie, co pozwoli zdecydować w każdym przypadku, czy użytkownik chce zaakceptować lub odrzucić pliki cookie w danej witrynie albo ogólnie. Każda przeglądarka ma inne zasady zarządzania ustawieniami plików cookie. Zasady przeglądarki są opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki i wyjaśniają, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia w swojej przeglądarce, należy zapoznać się z poniższymi łączami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647/

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej witryny.


BIULETYN E-MAIL

Reklama e-mail w przypadku subskrypcji biuletynu. 

Jeśli użytkownik zasubskrybuje nasz biuletyn, będziemy regularnie wysyłać użytkownikowi nasz biuletyn e-mail na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. a ustawy RODO (GDPR), wykorzystując w tym celu dane wymagane lub ujawnione oddzielnie przez użytkownika do tego celu.

W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu użytkownik może wysłać wiadomość na adres data.controller@corsair.com lub skorzystać z łącza rezygnacji w biuletynie. Po anulowaniu subskrypcji usuniemy adres e-mail użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub jeśli zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkownika w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym powiadomieniu.

Dostawcą biuletynu e-mail jest:

Braze

New York City (siedziba)

330 W 34th St 18th floor

New York, NY 10001


Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Braze można znaleźć tutaj: https://www.braze.com/company/legal/privacy


WTYCZKI WIDEO YOUTUBE

W naszej witrynie umieściliśmy zawartość z innych stron. Ta zawartość jest udostępniana przez firmę Google LLC („Dostawca"). Serwis YouTube jest obsługiwany przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). W odniesieniu do filmów z YouTube, które są osadzone w naszej witrynie, włączyliśmy tryb zwiększonej ochrony prywatności. Oznacza to, że YouTube nie zbiera ani nie przechowuje informacji o odwiedzających, dopóki nie odtworzą oni filmu. Osadzenie filmu wideo służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w celu optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. f ustawy RODO (GDPR), które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę, a także aby dowiedzieć się o swoich prawach w tym zakresie i jak można dostosować swoją przeglądarkę, aby lepiej chronić swoją prywatność, należy zapoznać się z polityką prywatności danych Google.


OPROGRAMOWANIE

Używamy interfejsów API, aby zapewnić i dostarczyć najlepsze możliwe integracje z różnymi platformami. Więcej informacji można znaleźć tutaj:
Warunki korzystania YouTube
Bezpieczeństwo Google
Zasady dotyczące danych na Facebooku
Polityka prywatności Twittera 
Sentry
Snapchat
Polityka prywatności Google


APLIKACJA EPOCCAM DO SYSTEMU IOS

Aplikacje EpocCam do systemu iOS nie gromadzą, nie udostępniają ani nie przechowują żadnych uzyskanych z interfejsów API firmy Apple, takich jak ARKit, TrueDepth lub AVCapture. Przechwycony obraz jest przekazywany wyłącznie do miejsca docelowego Mac/Windows pod kontrolą użytkownika. Niektóre soczewki Snapchata obliczają informacje o pozycji twarzy w celu rozszerzenia obrazu z kamery. Te informacje są przetwarzane tylko lokalnie na urządzeniu mobilnym i usuwane natychmiast po rozszerzeniu obrazu. Nie są one gromadzone, udostępniane ani wykorzystywane w celu identyfikacji jakiegokolwiek użytkownika.

 

W JAKI SPOSÓB CORSAIR ZABEZPIECZA MOJE DANE OSOBOWE?

Do ochrony danych osobowych użytkowników, które gromadzimy i wykorzystujemy, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu zabezpieczania danych osobowych, w tym — w niektórych przypadkach — szyfrowanie. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami w zakresie technologii chmurowych, którzy wdrożyli sprawdzone środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych.


MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj jego zamieszkania i tam przetwarzane. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w danym kraju (a w niektórych przypadkach dane mogą nie być tak samo chronione).

Nasze serwery internetowe znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a spółki wchodzące w skład naszej grupy oraz dostawcy usług i partnerzy zewnętrzni działają na całym świecie. Oznacza to, że gdy zbieramy dane osobowe użytkowników, możemy je przetwarzać w każdym z tych krajów.

Dołożyliśmy jednak odpowiednich starań, aby wymagać ochrony danych użytkowników zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Obejmują one wdrożenie wiążących reguł korporacyjnych / standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami z grupy, które wymagają od wszystkich spółek z grupy ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych.

Wiążące reguły korporacyjne / standardowe klauzule umowne możemy dostarczyć na żądanie. Podobne stosowne zabezpieczenia wdrożyliśmy w odniesieniu do naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów.


ZATRZYMYWANIE DANYCH

Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika, zatrzymujemy, gdy jest to podyktowane uzasadnioną, aktualną potrzebą biznesową (na przykład w celu świadczenia użytkownikowi zamówionej usługi lub spełnienia stosownych wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Kiedy nie będziemy mieć uzasadnionej, aktualnej potrzeby biznesowej, aby przetwarzać dane osobowe, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. dlatego, że dane osobowe zostały zapisane w archiwum zapasowym), wówczas będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i wykluczymy je z dalszego przetwarzania aż do momentu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.


PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma następujące prawa do ochrony danych osobowych:

Jeżeli użytkownik zechce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Ponadto, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania lub zażądać umożliwienia ich przenoszenia. Z praw tych można skorzystać również, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. Z prawa tego można skorzystać, klikając link „Zrezygnuj z subskrypcji" lub „Zrezygnuj" w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt zgodnie z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Jeżeli zebraliśmy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, można również wycofać tę zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody użytkownika nie wpłynie na legalność jakiegokolwiek przetwarzania prowadzonego przez nas przed wycofaniem tej zgody ani na przetwarzanie jego danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do urzędu ds. ochrony danych osobowych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem ds. ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe urzędów ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj).

Odpowiadamy na wszystkie wnioski, które otrzymujemy od osób fizycznych pragnących skorzystać z przysługującego im prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


KALIFORNIJSKA USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT)

Kliknij tutaj, aby przeczytać dodatkowe ujawnienia informacji wymagane przez kalifornijską Ustawę o ochronie prywatności konsumentów.


AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejszą Informację o ochronie danych osobowych możemy aktualizować co pewien czas w reakcji na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Po zaktualizowaniu Informacji o ochronie prywatności podejmiemy stosowne działania, by poinformować o tym użytkowników odpowiednio do istotności dokonanych zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w Informacji o ochronie prywatności.

Datę ostatniej aktualizacji Informacji o ochronie danych osobowych można sprawdzić w sekcji „Ostatnia aktualizacja" u góry niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z nami pod adresem: data.controller@corsair.com

Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Corsair Components, Inc. zarejestrowana w stanie Delaware.