379,96 CA$
434,96 CA$

Elevate Your Sound

Den legendariska mikrofonen för skapare med medföljande mikrofonarm av studioklass.

Detta paket innehåller: Wave:3, Wave Pop Filter, Wave Shock Mount, och Wave Mic Arm LP

Delsumma

$379.96
$434.96