Privacybeleid

De bescherming van je persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Hier kun je in detail lezen hoe wij omgaan met je gegevens en deze beschermen. *In 2018 is Elgato overgenomen door CORSAIR. Derhalve wordt het Privacybeleid van CORSAIR gebruikt.

Corsair respecteert je recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie wij zijn, hoe wij persoonlijke informatie over je verzamelen, delen en gebruiken, en hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we via onze website op www.elgato.com ("Website") en/of promotieprogramma's verzamelen.

Als je vragen of zorgen hebt over ons gebruik van je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.


WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT CORSAIR EN WAAROM?

De persoonlijke informatie die we over je kunnen verzamelen valt grofweg in de volgende categorieën uiteen:


Informatie die je vrijwillig verstrekt

Bepaalde delen van onze Website kunnen je vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: we kunnen je bijvoorbeeld vragen om je contactgegevens te verstrekken om een account bij ons te registreren, om je te abonneren op marketingcommunicatie van ons, en/of om ons vragen te stellen. De persoonlijke informatie die je wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom je wordt gevraagd deze te verstrekken, worden je duidelijk gemaakt op het moment dat we je vragen je persoonlijke informatie te verstrekken.

Wanneer je in onze webwinkel winkelt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van je om de transactie te voltooien ("Aankoopgegevens"):

a) Naam

b) E-mailadres

c) Bedrijfsnaam (indien ingevoerd)

d) Adres

e) Woonplaats en postcode

f) Land

g) Telefoonnummer

h) Details van aankoop/aankopen

i) Creditcardgegevens


We bewaren je Aankoopgegevens totdat de garantieperiode op je aangekochte product afloopt. We bewaren je creditcardgegevens niet nadat de betaling is voltooid.Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer je onze Website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van je apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevens die we automatisch verzamelen kunnen informatie bevatten zoals je IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen je apparaat en onze Website, met inbegrip van de bezochte pagina's en de aangeklikte links.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om beter te begrijpen welke bezoekers naar onze website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke tracking-technologie, zoals hieronder onder het kopje "Cookies en soortgelijke tracking-technologie" nader wordt toegelicht.Informatie die we van derden verkrijgen

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over je ontvangen van derden (inclusief Sidekick for Business), maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd dat deze derden jouw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht je persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

De soorten informatie die we van derden verzamelen zijn namen, e-mailadressen, postadressen en IP-adressen, en we gebruiken de informatie die we van deze derden ontvangen voor het verzenden van uitnodigingen voor Corsair-evenementen, nieuwsbrieven met marketingupdates, persberichten, promotieaanbiedingen, enquêteverzoeken, sweepstakes-prijzen, het lokaliseren van onze webpagina's en het beperken van Denial of Service-aanvallen.

In het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van je verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring staan beschreven of voor doeleinden die we aan je uitleggen op het moment dat we je persoonlijke informatie verzamelen. We kunnen je persoonlijke informatie echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan je hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang) indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


MET WIE DEELT CORSAIR MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We kunnen je persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:
  • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van het aanleveren van functionaliteiten op, of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze Website en de uitvoering van productbestellingen), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of die aan je worden meegedeeld wanneer we je persoonlijke informatie verzamelen.
  • aan eventuele bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstellingen, rechtbanken of andere derde partijen wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om je vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
  • aan een potentiële koper (en de bijbehorende agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat wij de koper informeren dat deze je persoonlijke informatie alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring staan vermeld;
  • aan een andere persoon met jouw toestemming voor de openbaarmaking.
     


RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (ALLEEN BEZOEKERS UIT DE EER)

Indien je een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de betrokken persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke informatie van je verzamelen wanneer we daarvoor je toestemming hebben, wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een overeenkomst met jou uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet zwaarder weegt dan je gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van je te verzamelen of hebben we de persoonsgegevens nodig om je vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Indien we je vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contact met je uit te voeren, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en je informeren of het verstrekken van je persoonlijke informatie al dan niet verplicht is (en over de mogelijke gevolgen indien je je persoonlijke informatie niet verstrekt).

Ook als we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op grond van onze legitieme belangen (of die van derden), zullen we je op het betreffende moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als je vragen hebt over of meer informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder "Contact met ons opnemen".


COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACKING-TECHNOLOGIE

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tracking-technologie (gezamenlijk "Cookies") om persoonlijke informatie over je te verzamelen en te gebruiken, onder meer om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we dat doen en hoe je cookies kunt beheren, raadpleeg je onze Cookieverklaring onder Cookie-instellingen

Als je de opslagduur van cookies wilt checken, ga je naar de cookie-instellingen van de webbrowser. Je kunt de browser zo configureren dat je een melding krijgt telkens als een website cookies gebruikt. Dan kun je kiezen of je de cookies wilt accepteren of weigeren voor een bepaalde website, of gewoon in het algemeen. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheer van cookie-instellingen. In het Help-menu van de browser vind je het beleid en uitleg over hoe je de cookie-instellingen kunt wijzigen. Gebruik de volgende links als je wilt weten hoe je de instellingen van je browser wijzigt:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647/?hl=nl

Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er wel rekening mee dat je toegang tot bepaalde functies van onze website mogelijk wordt beperkt als je het gebruik van cookies uitschakelt.


E-MAILNIEUWSBRIEF

E-mailadvertenties als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. 

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen we je regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail in overeenstemming met artikel 6 (1) 1 punt a van de AVG. Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we dan de vereiste gegevens die je hiervoor hebt verstrekt.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor kun je een bericht sturen naar data.controller@corsair.com of de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken. Na de afmelding verwijderen we je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van je gegevens of we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken in de mate en op een wijze die wettelijk is toegestaan, waarvan we je hier op de hoogte brengen.

De aanbieder van de e-mailnieuwsbrief is:

Braze

New York City (hoofdkantoor)

330 W 34th St 18th floor

New York, NY 10001


Meer informatie over het privacybeleid van Braze vind je hier: https://www.braze.com/company/legal/privacy


PLUGINS VOOR YOUTUBE-VIDEO'S

We hebben content van derden ingesloten in onze website. Deze content wordt beschikbaar gemaakt door Google LLC ("Provider"). YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor YouTube-video’s die zijn ingesloten in onze website hebben we de privacymodus ingeschakeld. Dit betekent dat YouTube geen informatie verzamelt of bewaart over bezoekers tenzij ze de video afspelen. Met het insluiten van video’s willen we onze gerechtvaardigde belangen voor de geoptimaliseerde marketing van onze website beschermen in overeenstemming met artikel 6 (1) 1 punt f van de AVG, waarbij deze belangen na afweging zwaarder doorwegen. Als je graag meer wilt weten over het doel en de omvang van de verzamelde informatie, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de Provider, en als je meer wilt lezen over je rechten in dit verband en hoe je de browser kunt aanpassen om je privacy beter te beschermen, raadpleeg je het Google-beleid over gegevensprivacy.


SOFTWARE

We gebruiken API’s om de best mogelijke integratie met verschillende platformen te verzekeren en aan te bieden. Voor meer informatie ga je naar:
Servicevoorwaarden van YouTube
Google-beveiliging
Gegevensbeleid van Facebook
Privacybeleid van Twitter 
Sentry
Snapchat
Privacybeleid van Google


EPOCCAM IOS-APPLICATIE

EpocCam iOS-applicaties verzamelen, delen of bewaren geen gegevens die zijn opgehaald uit de volgende Apple API's: ARKit, TrueDepth en AVCapture. Opgenomen video’s worden alleen naar het Mac- of Windows-apparaat van de gebruiker verstuurd. Sommige Snapchat-lenzen berekenen de positie van gezichten om augmented reality op video van de camera toe te passen. Deze informatie wordt alleen lokaal op het mobiele apparaat verwerkt en wordt verwijderd zodra de augmented reality is toegepast. De informatie wordt niet verzameld, gedeeld of gebruikt om gebruikers te identificeren.

 

HOE HOUDT CORSAIR MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE VEILIG?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over je verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van de verwerking van je persoonlijke informatie. We gebruiken de best practices op het gebied van beveiliging in de sector voor de beveiliging van persoonsgegevens, waaronder in sommige gevallen encryptie. We werken samen met bewezen technologische cloudpartners die over bewezen beveiligingsmaatregelen beschikken om de gegevens te beschermen.


INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Je persoonlijke informatie kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt in andere landen dan het land waar je woonachtig bent. Deze landen kunnen wetten inzake gegevensbescherming hebben die verschillen van de wetten van jouw land (en in sommige gevallen minder bescherming bieden).

Zo bevinden de servers van onze Website zich in de Verenigde Staten, en onze groepsmaatschappijen en externe dienstverleners en partners opereren over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we je persoonlijke informatie verzamelen, we die in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze omvatten de toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften/de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, die vereisen dat alle groepsmaatschappijen de persoonlijke informatie die zij vanuit de EER verwerken, beschermen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie.

Onze bindende bedrijfsvoorschriften/de standaardcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. We hebben soortgelijke passende veiligheidsmaatregelen ingevoerd voor onze externe dienstverleners en partners.


BEHOUD VAN GEGEVENS

We bewaren de persoonlijke informatie die we van je verzamelen wanneer we daar een legitieme zakelijke noodzaak toe hebben (bijvoorbeeld om je een dienst te verlenen waar je zelf om hebt verzocht of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke informatie te verwerken, verwijderen of anonimiseren we deze. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up-archieven), zullen we je persoonlijke informatie veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.


JE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

Je hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Als je je persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen, kun je dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".

Bovendien kun je, als je in de Europese Unie woonachtig bent, bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van je persoonlijke informatie. Nogmaals, je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".

Je kunt je op elk moment afmelden voor de marketingcommunicatie die je sturen. Je doet dit door op de knop "afmelden" of op de "afmeldingslink" te klikken in de marketing-e-mails die we je sturen. Om andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing) uit te schakelen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".

Ook als we je persoonlijke informatie met je toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je je toestemming te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór je intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van je persoonlijke informatie op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van je persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met je lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) vind je hier.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT

Klik hier om aanvullende informatie te lezen die vereist is onder de California Consumer Privacy Act.


UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, nemen we passende maatregelen om je hierover te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen je toestemming vragen voor materiële wijzigingen van de Privacyverklaring indien en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum van "laatst bijgewerkt" bovenaan deze verklaring te raadplegen.


CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als je vragen of zorgen hebt over ons gebruik van je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via data.controller@corsair.com

De gegevensbeheerder van je persoonlijke informatie is Corsair Components, Inc. die geregistreerd staat in de staat Delaware.